A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Коцюбинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Васильковецької громади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Дата: 17.06.2020 14:57
Кількість переглядів: 120

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради» розроблений на виконання вимог Податкового кодексу
України №2755-УІ від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями , Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003
року № 1160 - IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу та
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 "Про затвердження
Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про
оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", органи місцевого самоврядування повинні
щорічно затверджувати рішення «Про місцеві податки і збори» та публікувати його в
засобах масової інформації.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10
Податкового кодексу України, рішенням сільської ради, такі податки і збори сплачуються
платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

Враховуючи, вищевикладене, фінансово-економічним та інвестиційним відділом
Коцюбинської сільської ради щорічно розробляється проект рішення „ Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради ” та оприлюднюється на сайті сільської ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 1. Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Коцюбинської  ОТГ. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори:

 1. плата за землю;

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу XV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме

 

 

наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради »

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ОТГ та відповідне наповнення сільського бюджету. Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

І. Забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

І. Затрачений час на розроблення регуляторного акту

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акту та процедур з його оприлюднення

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

 1. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначених статтею 7 Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

 

Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради » з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

Розробка проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради » здійснюється за принципами:

 • доцільності;
 • адекватності і збалансованості;
 • прозорості;
 • ефективності;
 • передбачуваності.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

 •  отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;
 •  підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;
 • інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Дія акту поширюватиметься на широке коло громадян в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів.

У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акту, а саме:

 • діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;
 • суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки, які передбачені даним рішенням;
 • представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

 • неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;
 • міграційно-демографічні процеси (зменшення кількості населення);
 • зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності;
 • зміна діючого законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту

За результатами прийняття зазначеного рішення сільської ради мають бути досягнуті цілі, передбачені у пункті 2 цього Аналізу та забезпечене наступне:__________________________

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

 • збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 • вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури ОТГ.

відсутні

 

Інтереси суб’єктів господарювання

 • прозорість, стабільність та прогнозованість в сфері сплати місцевих податків та зборів;
 • розвиток інфраструктури ОТГ

витрати на сплату місцевих податків і зборів

Територіальна

громада

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення належних умов для розвитку ОТГ.

відсутні

 1. Термін дії регуляторного акту

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік на території Коцюбинської сільської ради » є регуляторним актом, який поширюється на суб’єктів господарювання - платників місцевих податків та зборів, є загальнообов’язковим до застосування на території ОТГ. Строк дії його до 31.12.2021 року.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основними показниками результативності акту є:

 1. надходження від сплати місцевих податків і зборів до бюджету громади;
 2. кількість об’єктів та суб’єктів господарювання, які сплачують податки та збори в бюджет громади.
 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої фінансово господарським відділом та даними податкової інспекції.

Зауваження та пропозиції приймаються розробниками проекту регуляторного акту – фінансово-економічним та інвестиційним відділом Коцюбинської сільської ради протягом 30 днів з дня оприлюднення:

Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті Коцюбинської сільської ради: https://gromada.org.ua/gromada/kocubynska

Також свої пропозиції та зауваження можна надати до Коцюбинської сільської ради, фінансово-економічний та інвестиційний відділ (вул. Містечок 21с, с. Коцюбинці, Гусятинський р-н., Тернопільська обл.)

Розробник фінансово-економічний та інвестиційний відділ

 

 Секретар сільської ради                                                                               О.М.Мельник

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Коцюбинської сільської ради на 2021 рік»

 

 

 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території Коцюбинської сільської ради на 2021 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,), з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня  2015 року №1151, ,керуючись  ст. 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності »

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

 

Визначення проблеми

У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  для визначення надходжень до сільського бюджету виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії сільської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до сільського  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку  платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Андріївської сільської ради  до бюджету.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

                   База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

                База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

            Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі що не перевищує півтора відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Основні зміни запропонованого проекту положення:

-  звільнені від оподаткування об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам,  які відповідно до закону мають статус малозабезпечених сімей, сімей учасників АТО, пенсіонерів, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

-  звільнені від оподаткування об'єкти житлової нерухомості дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

-  визначено, що базою оподаткування є загальна (а не житлова) площа об'єкта житлової нерухомості;

-  базою оподаткування також визначена і частка об’єкта житлової нерухомості;

-  у разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів;

 

I.         Цілі регулювання

 

1. Отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету.

2.    Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.

3.    Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

II.                Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

 

Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Коцюбинської сільської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території Коцюбинської сільської ради на 2021 рік» чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

III.             Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

 

Проблему наповнення доходної частини сільського  бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Коцюбинської сільської  ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території Коцюбинської сільської ради на 2021 рік».

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Коцюбинської сільської  ради у мережі Інтернет.

V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Прийняття вищезазначеного рішення сільської  ради надає можливість:

 -  отримати стабільні надходження до сільського  бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Позитивними факторами будуть:

-  додаткові надходження до сільського бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення

 

 Сфера впливу

 Вигоди  

 Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

 Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

 Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради 

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни  чинного законодавства, чи в інших випадках передбачених законодавством.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акту   не потребує.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої фінансово господарським відділом та даними податкової інспекції.

Зауваження та пропозиції приймаються розробниками проекту регуляторного акту – фінансово-економічним та інвестиційним відділом Коцюбинської сільської ради протягом 30 днів з дня оприлюднення:

Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті Коцюбинської сільської ради: https://gromada.org.ua/gromada/kocubynska

Також свої пропозиції та зауваження можна надати до Коцюбинської сільської ради, фінансово-економічний та інвестиційний відділ (вул. Містечок 21с, с. Коцюбинці, Гусятинський р-н., Тернопільська обл.)

Розробник фінансово-економічний та інвестиційний відділ

 

Секретар сільської  ради                                                            О.М.Мельник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь